Integritetspolicy

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter och använder den information som du lämnar när du använder vår hemsida eller kontaktar oss via e-post. Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk

BETEENDE
FAKTA
HÄLSA
KOST
RASER
SKOLAN
SKÖTSEL